Copyright 2023 - @OuiDev

แผนผังสถานศึกษา

   

 

แผนผัง :ตำแหน่งของอาคารภายในโรงเรียน:

 

แผนผัง :เขตบริการเขตสีรับผิดชอบของนักเรียน:

แผนผัง :ตำแหน่งของจุดบริการ Internet ภายในโรงเรียน:

 

 

 

:INFOMATION: โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

ประชาสัมพันธ์ :ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดโบสถ์:

ห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมหลากหลาย

 

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี:

x

ประชาสัมพันธ์ :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:

 

f t g m